Notársky úrad so sídlom 811 02, Bratislava, Štúrova 4
02/556 422 37
Napíšte notárovi
v Bratislave
  Polia označené * sú povinné
*  Meno:
*  Email:
  Správa:

   

Notár v Bratislave - JUDr. Jana Horňáková

Potrebujete osvedčiť pravosť podpisu, overiť správnosť odpisu alebo fotokópie? Chceli by ste vyhotoviť notársku zápisnicu a listiny potrebné na založenie spoločnosti? Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej so sídlom v Bratislave zaručuje kvalitu za výkon všetkých činností, ktoré spadajú do portfólia notárskej kancelárie.

Služby, ktoré ponúka naša Notársky úrad:

* notárske zápisnice o právnych úkonoch
* osvedčovanie právne významných skutočností
* notárske úschovy
* notárske centrálne registre
* súdny komisariát


Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej so sídlom v Bratislave ponúka široké spektrum notárskych služieb, ktoré sú potrebné v bežnom živote. Čas je dnes veľmi dôležitá veličina, preto sa snažíme našim klientom vyjsť v ústrety a zabezpečiť im všetky notárske služby v čo najkratšom časovom rozmedzí.

Notárske zápisnice o právnych úkonoch poskytuje naša notárska kancelária hlavne v rámci zápisníc o závetoch, zmluvách a iných právnych úkonoch. Ak zakladáte obchodnú spoločnosť a potrebujete vyhotoviť zakladateľské listiny, vieme Vám poradiť a aj zariadiť všetky potrebné notárske úkony.

Na Notárskom úrade pracujú skutoční odborníci, ktorí sa postarajú o zvládnutie každého Vami zadaného úkonu. Osvedčenie skutočností ako aj úschova listín sú činnosti, ktoré sa dajú vyriešiť vo veľmi krátkom čase. Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej sídli v centre hlavného mesta, kde môžete prísť a vybaviť jednoduché notárske úkony behom pár minút v rámci obednej prestávky.

Notársky úrad vie taktiež notársky potvrdiť všetky fotokópie po predložení originálu, ako aj potvrdenie o pravosti podpisu. Na časovo náročnejšie úkony si vieme vyhradiť dlhšie stretnutie, ktoré si s klientom môžeme vopred dohodnúť na telefónnom čísle 0903/464 944.

Všetky potrebné informácie o notárskych službách, ako aj cenník služieb nájdete na stránke www.notar.sk.

Naša notárska kancelária v Bratislave je Vám plne k dispozícii. Náročnejšie požiadavky nie sú pre nás prekážkou, ale naopak výzvou.


Notár Bratislava - notársky úrad

Neváhajte nás kontaktovať 0903/464 944

Našu notársku kanceláriu nájdete na uvedenej adrese v PRESSBURG Trade center, ktorá sa nachádza na rohu ulíc Štúrova a Jesenského. Najbližšie možné parkovanie je v garážach Opera na ulici Palackého 1.

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00 - 18:00
Utorok 8:00 - 18:00
Streda 8:00 - 18:00
Štvrtok 8:00 - 18:00
Piatok 8:00 - 16:30

Ak Vám nevyhovujú uvedené úradné hodiny, kontaktujte nás a dohodneme si individuálne stretnutie.


 
Notár Bratislava - notársky úrad Bratislava

Notár Bratislava - sídlo kancelárie:


Kontaktujte notára v Bratislave:
Tel: 02/556 422 37
Adresa: PRESSBURG Trade center - Štúrova 4, 811 02 Bratislava